תקנון

​​אם יש לכם שאלות, הדרך הטובה ביותר לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני: a22348577@gmail.com, או באמצעות טופס ההתקשרות הנמצא באתר. אנחנו משתדלים להגיב בהקדם.

כללי

הנהלת האתר – אחת שאלתי.

 1. אתר הספרים של 'אחת שאלתי' (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט אשר משמש כמידע לדברי תורה ולפעילות הארגון וכחנות וירטואלית למכירת ספרי 'אחת שאלתי'. האתר מציג גם תחומי תוכן משתנים הקשורים בספרים. בנוסף, האתר מנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובעולם. האתר בבעלות 'אחת שאלתי' ומנוהל על ידה.
 2. לקוח שביצע רכישה / הזמנה באמצעות האתר או משתמש באתר, מצהיר ומסכים עם תקנון זה, לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 3. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע"י הבנקים בישראל.
 4. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו על-ידי 'אחת שאלתי' וייעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר למעט נותני כרטיס האשראי.
 5. דיוור פרסומי והודעות – כל משתתף או משתמש באתר המוסר את פרטיו למפעילי האתר במהלך רכישה, או כל פעילות אחרת מול מפעילי האתר, נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת דברי פרסומת מ'אחת שאלתי', כמשמעות הסכמה זו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (חוק הספאם).
 6. דברי הפרסומת יישלחו אל פרטי הקשר שנמסרו במהלך הרכישה או הקשר מול נציגי האתר. בכל עת יכול הלקוח לחזור בו מהסכמתו ולהודיע לנו על סירוב לקבלת דברי פרסומת, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בהודעות הפרסומת שישלחו אל הלקוח.
 7. פרטיות – אנו מכבדים את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מפרטת את המידע שאנו אוספים ואת השימושים שנעשה בו והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.
 8. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו.
 9. החיוב אינו מיידי, אלא מתבצע רק אם המוצר זמין במלאי, ובהתאם לאספקת המוצר ללקוח.
 10. כל המחירים באתר נקובים בשקלים, כוללים מע"מ, (אלא אם צוין אחרת במפורש) ואינם כוללים דמי משלוח.
 11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי).
 12. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 13. הנהלת האתר מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 3-5 ימי עסקים ליעד המבוקש.
 14. משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 10 ימי עסקים מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן בשליטת 'אחת שאלתי'. במקרה שמשלוח אבד בדואר (ולא הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן, (בהתאם לזמינות המוצר).
 15. 'אחת שאלתי' לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 16. 'אחת שאלתי' לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 17. על הלקוח באתר להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, האתר לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. פרטי ההזמנה, כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי 'אחת שאלתי' יהוו ראיה לנכונות דרך הפעולה.
 18. יודגש כי האתר יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי כמו במקרים בהם יש מחדל העלול לפגוע באתר או במי מעובדיו, או במידה ויש חשד לעבירה על חוק מדינת ישראל.
 19. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף הביטול בהתחייבות הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ללא שימוש ובמצבו המקורי לאתר על חשבונו.
 20. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים – (האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981). בידי המזמין לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
 • ביטול לפני שליחת המוצר ללקוח יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.
 • במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני האתר, יינתן זיכוי כספי לא כולל דמי המשלוח חזרה אל משרדי האתר (הנהלת האתר תספוג את עלות דמי המשלוח חזרה רק במקרה של מוצר שנשלח פגום מלכתחילה).
 • הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי באתר). כן יובהר, כי האתר יהיה בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש – תוך 14 ימים מיום קבלתו.
 • כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 • מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. על הלקוח להגיע למשרדי האתר לבצע החזרה במשרדי האתר בתיאום טלפוני מראש או באמצעות משלוח לכתובת התינתן לאחר אישור מהאתר.
 • הזמנה שתוחזר לאחר 14 יום מיום קבלת ההזמנה לא תזוכה ולא יתקבל עבורה זיכוי באתר.
 • הטיפול בהחזרת המוצרים יהיה עד 10 ימי עסקים מיום קבלת החבילה.
 1. 'אחת שאלתי' שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל: אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אור בחיים ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית 'אחת שאלתי' להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 3. במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית 'אחת שאלתי', לבטל את הרכישה הספציפית.
 4. "אחת שאלתי" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית.
 5. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.
 6. האתר שומר את המידע הבסיסי של פרטי הלקוח, דרכי התקשרות, והיסטוריית הזמנות. שמירת מידע זה הינו לצורך שירות ללקוחת לאותו לקוח בלבד, ולא משמש לצרכים אחרים.
 7. 'אחת שאלתי' שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

עגלת קניות

רוצים לקבל מסרון יומי לנייד במגוון נושאים?

טעימה מהפרשה

רעיונות ערבים על פרשיות השבוע

שפע רעיונות וחומרים
על פרשיות השבוע ומועדים מחכים לכם

לאן לשלוח?

מלאו את הטופס וקבלו
קבצי הלכה מתומצתים , ברורים ומותאמים.

דילוג לתוכן